Hyresinfo!

HYResinformation

Stora salen inkl. kök

Vardagar, söndagar     1-3 timmar        680:-
Vardagar, söndagar     1 dygn              1 150:-
Fredagar, lördagar       1 dygn              1 800:-
Helgdag under
vardag samt helgdagsafton      1 dygn            1 800:-

lilla salen inkl. kök    

Vardagar, söndagar    1-3 timmar      420:-
Vardagar, söndagar     1 dygn               550:-
Fredagar, lördagar       1 dygn               750:-
Helgdagar under vardag samt
helgdagsafton      1 dygn                750:-

Hela bygdegården

Vardagar, söndagar      1-3 timmar      950:-
Vardagar, söndagar      1 dygn            1 500:-
Fredagar, lördagar        1 dygn            2 200:-
Helgdagar under vardag samt
helgdagsafton        1 dygn            2 200:-


övrigt

Tillgång kvällen före                         300:-
Otillräcklig städning                        800:-
Om något går sönder i servis      25:-/st

Vid dygnshyra ges tillgång till lokalen kl 11.00 uthyrningsdagen. Lokalen ska vara städad och iordningställd kl 10.00 dagen efter.

BOKNING

Välkommen med hyresförfrågningar till:
Bokningsansvarig Karl-Anders tel: 070-588 28 13
Email: info@ostrakarupsbygdegard.se
Alt via kontaktformuläret här på hemsidan.

Överenskommelse i hyresavtal medger att uthyrningen sker inom lagen.

BETALNING

Hyresavgift betalas i förskott, efter bekräftelse vid bokningstillfället.
Bankgiro 725-2687 eller Swish 123 345 56 80.

Eventuell avbokning ska ske senast 10 dagar före uthyrningsdatum.
Då återbetalas 50% av hyreskostnad. Senare avbokning återbetalas ej. 


städning

Lokalerna ska vara städade enligt checklista, detta för att hålla bygdegården fin och att samtliga hyresgäster ska vara nöjda.