OM OSS

Lokalerna

festlokalen - stora salen

Ljus, rymlig och vacker lokal med plats för 56 st personer till dukat bord. Godkänt antal personer i lokalen är 90 st.
Lokalen är utrustad med hörselslinga och tillgång av handikapptoalett och skötbord. Lokalen har ljud och musikanläggning, två headset och en mikrofon, diskobelysning,  storbilds tv och högtalare i taket (utmärkt ljud i hela lokalen). Whiteboard och blädderblock finns.
Lokalen har larm.
Bygdegården har wifi.


lilla salen

Ljus och mindre lokal i bygdegårdens 1800-tals del. Det ryms 25 st personer till dukat bord. Lokalen har vedeldad uteläggare. Tillgång av toalett. Lokalen har wifii.

.

köket

Köket ligger i 1800-tals delen och har en gammal vedeldad stenugn vilken bygdegården i oktober 2017 fått bidrag från Stiftelsen Gripen att renovera. 
För att använda bakugnen krävs särskild överenskommelse och ingår ej i hyra. Kontakta oss för mer info.

Köket är utrustat med 2 st spisar med ugnar, 1 st microvågsugn, 2 st stora kaffebryggare, 1 st vattenkokare,
1 st
stor kyl, 1 st kyl/frys samt 2 st snabbdiskmaskiner. 

Till servering finns enhetlig vit servis till 81 personer;
Assiett, mattallrik, djuptallrik, efterrättsskål, bestick, vatten, vin, öl och champagneglas. Uppläggningsfat, glaskaraffer, termosar mm.

toaletter

Bygdegården har två toaletter varav en är handikappanpassad. Skötbord och 2 st babystolar finns.

parkering

Plats för ca 20 bilar. Parkering vid bygdegården samt bakom hönshuset.
2 st handikapplatser närmast bygdegården.
Parkering ej tillåten utmed grannbyggnadens stall och maskiner. 


trädgården

rotunda

I trädgården som är rymlig och grönskande finns en rotunda för festliga tillställningar eller som skydd för sol och regn. Här kan man ha vigsel, dansbana eller ha som scen vid uppträdande.

pysslingstol

I inre delen av trädgården finns en pysslingstol. Detta är bygdegårdens signum och fungerar som rolig klätterställning och som vacker skulptur. Passa på att ta en minnesbild från ert besök i bygdegården, som pyssling på den stora stolen!

Rotunda och pysslingstol har möjliggjorts genom Sparbanksstiftelsen Gripen år 2016.

Tillgång av trädgårdsmöbler och grillplats finns.
Ett besök i bygdegårdens trädgård är kostnadsfritt och sker under eget ansvar och visad hänsyn till grannar.

hinderbana

När man hyr bygdegården kan man få låna föreningens hinderbanan. Den består av 6 st hinder med vardera 2 st bommar. Ett roligt inslag vid barn och familjetillställningar och passar fint i bygdegårdens generösa och mysiga trädgård.

Det går även att hyra hinderbanan för 500 kr/dag.

Hönshuset i trädgården
Rotundan vid grillplats i trädgården
Pysslingstolen, en skulptur och klätterställning
 

HITTA HIT

Östra Karups Bygdegård
Viktor Ewaldsväg 49
269 41 Östra Karup-Båstad

KONTAKT

Tel 076-039 21 97
info@ostrakarupsbygdegard.se

Bg 725-2687   |   Swish 123 345 56 80
Följ oss på facebook
och Instagram

 

 

Kontakta oss

 

östra karups bygdegård

historik

År 1716 – då Fredrik Bröms var kyrkoherde, var gården gammal och låg alldeles intill kanten av Karupsbäcken. På våren, i samband med snösmältning och en hel natts hällande regn översvämmades bäcken.

Traditionen förmäler att en natt på våren 1716 väcktes kyrkoherden av ett väldigt brak varunder hela prästgården skakade.                                                 När han då hastigt for ur bädden, överraskades han av att hamna i vatten, som trängt in i sovrummet och räckte honom nära till knäna. Knappt hade de boende hunnit ut förrän hela huset störtade samman, och bitar av huset drev bort med det forsande vattnet.”

Efter olyckan uppbyggdes prästgården på nytt. Den placerades då längre österut på tomten.

Denna prästgård användes till början av 1800-talet.

År 1801 – lät kyrkoherde Back plantera en lindallé. Denna leder från prästgården till kyrkan. Delar av allén finns kvar än idag, men endast ett lindträd. Lönn och alm är de övriga. Av läget kan man i dag dra slutsatsen att prästgården låg på sin nuvarande plats 1801.

År 1821 – blev Erik Andreas Askman kyrkoherde. Pastoratet byggde ett nytt bostadshus åt honom. Det var uppfört i två våningar, den undre av gråsten, den övre av tegel.

Men då den blev dyster till utseendet och med tjocka fängelselika murar, ville Askman inte bosätta sig där. (Den byggnad som här beskrivs är troligen Bygdegårdens äldsta del i dag

Askman inköpte istället en gård i Gräsryd och flyttade dit 1840. (Gården ägs idag av Lars Paulsson)

År 1855 – gifte sig Askmans dotter Helena Christina med med.kan. Magnus Wieslander. Denne övertog prästgården och drev den med hjälp av tjänstefolk. Makarna Wieslander hade sin bostad i övervåningen. Wieslander var läkare men insjuknade själv i en plågsam sjukdom, troligen cancer, som föranledde att han slutade sitt liv med ett pistolskott 20/2 1859. Man kunde se blodfläckarna ända till 1885, då övervåningen förstördes av en brand.

År 1860 – efterträddes Askman av August Berg. Även denne nekade att bo i den dystra prästgårdslängan. Ett nytt hus uppfördes. Byggnaden utfördes efter Bergs intentioner. Byggnaden är fr.o.m. 2005 i privat ägo.

År 1885 – brandhärjades den outnyttjade gamla prästgården. Efter branden revs övre våningen ned. De gamla gråstensvägarna fick bli kvar och huset gjordes om till kommunalrum, brygghus och banklokal.

År 1885 till 1930
– fanns ortens banklokal i byggnaden. Första året var hyran satt till 25 kr/år.

År 1893 – höjdes hyran till 500 kr/år. Denna hyra gällde fram till år 1906. Under de följande 23 åren var hyran för bankverksamheten 1000 kr/år. Dessa pengar gick till kyrkokassan. Ett banksammanträde samma år beslöts att ett stort kassaskåp skulle införskaffas.

År 1912 – beslutades att uppsätta en ugn i styrelserummet till en kostnad ” icke överstigande nittio kronor”

År 1920 – 1921 – förlängdes huset åt öster. Här blev banklokal och bankvalv. En sättung/uteliggare monteras i kommunalrummet numera lilla salen.

År 1936 – en ytterligare tillbyggnad åt öster blev församlingssal. Där bedrevs bl. a. konfirmationsläsning. Även halva vindsutrymmet togs i anspråk.

År 1948 - 1954 – bedrevs även skola i lokalen.

År 1970 – 1978 – ungdomsgården ” Ungdomens hus” i stora salen i kommunens regi.

År 1980 – och några år framöver, stod byggnaden tom. Efter att ha varit nära att rivas skedde senare en viss renovering. Bl.a. byttes fönstren i den äldsta delen av huset och ett nytt yttertak lades.

År 1988 – startade Östra Karups Vävstuga sin verksamhet.

År 1996 – den nybildade föreningen Östra Karups Hembygdstuga köper ” prästgårdsannex och hönshuset tillsammans med en del tomtmark till en kostnad av 1 krona.

År 2015 – ombildades Hembygdsstugan till Bygdegård.

Text av Bengt Bengtsson.      Flygfoto över Östra Karup.

År 2016-2018 
renovering klar i juni.

År 2019 – Östra Karups bygdegård